Alberts Bukshēvdens

(Bekshovede, Buxhövden, Buxhöveden)

Ap 1165-1229

Garīdznieks un politiķis, vācu agresijas Baltijā organizētājs. Dzimis zemākas kārtas dižciltīgo ģimenē, kuru uzvārds saglabājies Bekshēvedes ciema nosaukumā (10 km no Brēmerhāfenes, Vācijā). Domkungs Brēmenē 1186-1194, 1199 Brēmenē iesvētīts par bīskapu. No 1199 Ikšķiles bīskaps, no 1201 Rīgas bīskaps. Vācbaltu historiogrāfijā tiek uzskatīts par Rīgas dibinātāju. Viņa laikā tika izveidots Zobenbrāļu ordenis, nodibināts Daugavgrīvas cisterciešu klosteris, iedalīti pirmie lēņi. 13.gs. Alberta vadībā krustneši pakļāva lībiešus, latgaļus, sēļus un igauņus. Bīskapa Alberta darbība attēlota Indriķa hronikā. Miris 1229.17.I Rīgā, apbedīts Rīgas Domā, 1773 pārapbedīts Lielajos kapos.

Tildes Datorenciklopēdija Latvijas vēsture. Rīga: Sabiedrība Tilde, 1998.

Tildes DatorenciklopēdijA Latvijas vēsturE . Šeit varat skatīt informāciju par enciklopēdijas autoriem, kompaktdiska pilnas versijas saturu un tā iegādes iespējām.

Ievietots: 06.11.2002. 

HISTORIA.LV