Alberts II Zauerbērs no Ķelnes

- literatūrā arī: Alberts Suerbērs

- vāciski: Albert Suerbeer

- pirmais Rīgas arhibīskaps (1253.- 1273.)
_______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 241.-242.sleja.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 22.lpp.

Literatūra:

Mugurēvičs, Ē. Ģeogrāfiskais traktāts “Descriptiones terrarum” un tā informācija par Austrumbaltijas tautām 13.gadsimta vidū. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. 1995., Nr.7/8 (576/577), 23.-30.lpp.>26.lpp.

HISTORIA.LV