Alberts no Štādes (13.gs.)

- vāciski: Albert von Stade

- vācu hronists, Pasaules hronikas autors
____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 22.lpp.

 

 

HISTORIA.LV