Aviācijas pulks
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1369.-1371.sleja.

 

 

HISTORIA.LV