Baltijas Antante
_____________________________________________________________________________________________

Literatūra:

Taurēns, J. Latvija Baltijas Antantē: problēmas un secinājumi. Latvijas Vēsture. 1998. Nr. 1 (29), 97.-104.lpp.

Taurēns, J. Latvija, Baltijas Antante un Austrumu pakta metamorfozes 1935. gadā. Latvijas Vēsture: Jaunie un Jaunākie laiki. 2000., Nr.2, 79.-88.lpp.; Nr.3, 97.-102.lpp.

Taurēns, J. Latvija un Baltijas Antantes izveidošanās 1934. gadā. Latvijas Vēsture. 1996. Nr. 5 (24), 82.-89.lpp.

Dokumenti

HISTORIA.LV