Barklajs de Tolli (24.12.1761.–25.05.1818.)

- vāciski: Barclay de Tolly Michael Andreas

- vācbaltu izcelsmes Krievijas ģenērālfeldmaršals
___________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 159.lpp.

HISTORIA.LV