Baronijs, Cēzars (1538.-1607.)

- latīniski: Baronius Caesar

- katoļu baznīcas vēstures Annales ecclesiastici autors
______________________________________________________________________

Baronijs dzimis 1538.gadā. Bijis viens no pirmajiem oratoriešu kongregācijas dibinātāja Filipa Neras (Neri) sekotājiem. Kā atbildi uz luterāņu teologu sarakstīto baznīcas vēsturi (Ecclesiastica historia integram ecclesiae ideam complectens, congesta per aliquot studios et pios viros in urbe Magdeburg, jeb tā sauktās Magdeburgas centūrijas), kas iznāca Bāzelē no 1559. līdz 1574.gadam [LKV, 13.sēj., 25064.s.], Baronija sarakstījis katoļu baznīcas vēsturi - Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198., ko no 1588. līdz 1607.gadam 12 sējumos izdeva Romā. Darbs balstīts ļoti plaša avotu materiāla izpētē, un lai gan tajā ir diezgan daudz kļūdu, tas sniedz ārkārtīgi daudz vērtīgu un līdz tam nezināmu datu par baznīcas vēsturi. Baronija darba pēdējā sējumā atrodamas arī ziņas par pirmo Ikšķiles bīskapu Meinardu.

Bibliogrāfija:

Baronius, C. Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198. Volumen I-XII, Roma, 1588-1607.

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1867.sleja.

Большая Энциклопедiя. Т.2, С.-Петербургъ: Книгоиздательское Товарищество Просвещенiе, [b.g.], ст.609.

Ievietots: 29.05.2002.

HISTORIA.LV