Dālbergs, Ēriks (10.10.1625.-16.01.1703.)

- Dahlberg

- zviedru Vidzemes un Rīgas ģenerālgubernators
___________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 2.sējums, 390.lpp.

 

HISTORIA.LV