Daugavgrīvas Klostera Annāles

- senākais zināmais Latvijā tapušais annālistikas darbs.
______________________________________________________________________________

 

Daugavgrīvas klostera annāles aptver laika posmu no 1211. līdz 1305.gadam, kad Daugavgrīvas cisterciešu klosteris pārstāj pastāvēt. Vēlāk tās turpinātas līdz 1348.gadam gan Rīgā (Annales Rigenses), gan Rīgas arhibīskapa rezidencē Raunā (Annales Ronneburgenses). Tās izdevis ar visu annāļu kodeksu aprakstiem Baltijas vācu vēsturnieks Konstantīns Hēlbaums (Höhlbaum). Sākotnēji 1873.gadā tās publicētas grāmatā Beiträge zur Quellenkunde Alt-Livlands, vēlāk 1883.gadā ar papildinājumu - atrasto līdz tam par pazudušu uzskatītu kodeksu (Codex Reualiensis) - periodiskā izdevuma Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde VIII sējumā.

Literatūra:

Zeids, T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 1800.gadam: Mācību līdzeklis vēstures specialitātes studentiem. Rīga: Zvaigzne, 1992. 33.-34.lpp.

Ievietots: 30.05.2001. 

HISTORIA.LV