Dienas Lapa

- dienas laikraksts
_______________________________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 487.-488.lpp.

 

 

HISTORIA.LV