Dišlers, Kārlis

- jurists, speciālists valsts tiesībās
__________________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 497.lpp.

 

 

HISTORIA.LV