Egila sāgas

- senislandiešu mutvārdu historiogrāfijas avots
_____________________________________________________________________________

 

Egila sāgas radušās ap 1200.gadu, bet ietver ievērojami senāku materiālu. Tās literāri apstrādājis Islandes valstsvīrs un dzejnieks Snorri Sturlusona (1178.-1241). Sāgas satur 87 nodaļas, un tās stāsta par Kvedulfa dzimtas ķildu ar Norvēģijas karaļiem. Šo sāgu varonis Egils Skalagrimensons ir vēsturiski pierādāma persona. Viņš dzīvojis no 900. līdz 982.gadam un sirojis Dānijā, Frīzijā un Anglijā. Iespējams, ka ap 925.gadu Egils kopā ar citiem vikingiem nokļuvis Kursā, par kuras iedzīvotāju dzīves veidu Egila sāgu 46.nodaļā sniegtas vairāk vai mazāk ticamas ziņas. Egila sāgu fragments, kas stāsta par vikingu sirojumu uz Kursu publicēts izdevuma Senās Latvijas vēstures avoti 2.sējuma 1.burtnīcā kā 10.avots. Sāgu 46.nodaļas tulkojums latviešu valodā, ko veicis Roberts Klaustiņš, publicēts žurnāla Druva 1914.gada 1.numurā (Kā Egils Skalagrimesons braucis vikingos uz Kurzemi.). Minētās nodaļas tulkojumu latviešu valodā sniedzis arī E.Dunsdorfs (skatīt - Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 18.-21.lpp.) Šo nodaļu tulkojusi arī M.Ūdre (Egila vikinga brauciens uz Kurzemi - LU Filoloģijas un filozofijas fakultāte, studiju darbs Nr.245, rokraksts).

Avoti:

Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., Nr.10, 8.-10.lpp.

Literatūra:

Švābe, A. Senā Kursa. Grām.: Straumes un avoti. I sējums. Rīga: A.Gulbis, 1938. 45.-114.lpp.>52.-56.lpp.

Zeids, T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 1800.gadam: Mācību līdzeklis vēstures specialitātes studentiem. Rīga: Zvaigzne, 1992. 10.lpp.

Egila sāgu XLVI nodaļas, kas stāsta par vikingu sirojumu uz Kursu ap 925.gadu, teksts:

tulkojums latviešu valodā - Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 18.-21.lpp.

tulkojums krievu valodā

Pilns Egila sāgu teksta tulkojums krievu valodā

Ievietots: 22.05.2001., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

Pēdējie labojumi un papildinājumi: 26.09.2001.

HISTORIA.LV