Hanza

- vāciski: Hanse

- vācu tirdzniecības pilsētu savienība viduslaikos
_______________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.sējums, 623.lpp.

HISTORIA.LV