Heimskringla (Pasaules loks)

- Snorri Sturlusona sarakstītās sāgas par Norvēģijas un tās karaļu vēsturi
_______________________________________________________________________________

 

Heimskringla ir Islandes valstvīra un dzejnieka Snorri Sturlusona (1178.-1241) galvenais darbs, kurā attēlota Norvēģijas un tās karaļu vēsture no IX gadsimta pirmās puses līdz 1177.gadam. Savos darbos Sturlusons jau bija tuvu modernās historiogrāfijai un centās psiholoģiski pamatot attēloto personu rīcību. Autors ir veicis kritisku pastāvošās tradīcijas pārbaudi, salīdzinot ar attiecīgā laika skaldu dzeju un sāgām.

Heimskringla's sāgas par Olavu Svēto LXXX nodaļā, kurā aplūkoti 1016.gada notikumi, cita starpā minēts, ka Upsalas karalis Eriks ap 850.-860.gadu karojis Igaunijā un Kursā.

Literatūra:

Zeids, T. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 1800.gadam: Mācību līdzeklis vēstures specialitātes studentiem. Rīga: Zvaigzne, 1992. 10.lpp.

Heimskringla's sāgas par Olavu Svēto LXXX nodaļa teksts:
    (tulkojums krievu valodā)

Pilns Heimskringla's teksta tulkojums krievu valodā

Ievietots: 22.05.2001., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV