Heinrihs no Licelburgas

- latīniski: Henricus de Lucelburg

- vāciski: Heinrich von Lützelburg; Lutzelburg

- Zemgales un Kurzemes bīskaps
_______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 12.sējums, 23332.-23333.sleja. 

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 538.-539.lpp. 

HISTORIA.LV