Hermanis no Balkes

- pirmais Livonijas ordeņa mestrs (1237.-1239.)
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1605.sleja.

Literatūra:

Benninghoven, F. Der Orden der Schwertbrüder. Köln; Graz, 1965, 525 S., 16 Karten > S. 462.

HISTORIA.LV