Jaunākā Livonijas atskaņu hronika
_________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1534.-1535.lpp.

 

 

HISTORIA.LV