Krodznieks, Jānis (10.04.1851.-01.10.1924.)

- īstajā vārdā: Krīgers

- pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks
_______________________________________________________________________

Bibliogrāfija:

Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1079.lpp.

HISTORIA.LV