Švābe, A. Straumes un avoti. I sējums. Rīga: A.Gulbis, 1938. 408 lpp.>ielīme.

Atgriezties pie raksta Senā Kursa

HISTORIA.LV