Kurzemes artilērijas pulks
_____________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 2.sējums, 246.lpp.

 

 

HISTORIA.LV