Livonijas ordinācijas (1589. un 1598.)

- Pārdaugavas hercogistes pārvaldi regulējoši tiesību akti
________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 6.sējums, 220.lpp.

 

HISTORIA.LV