Livonijas konstitūcijas (04.12.1582.)

- Pārdaugavas hercogistes administratīvo un tiesisko iekārtu regulējošie likumi
______________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 6.sējums, 218.lpp.

 

 

HISTORIA.LV