Latvijas diplomātiskais korpuss pēc 1940. gada okupācijas
__________________________________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 494.-496.lpp.

Literatūra:

Lerhis, A. Latvijas diplomātiskā dienesta ieguldījums mūsu valsts de iure statusa saglabāšanā (1940. - 1988. g.). Diena. 1998., 13. februārī, 13. lpp.

 

HISTORIA.LV