Latviešu atsevišķais bataljons (05.01.1919.-21.03.1919.)

- literatūrā arī: Kalpaka bataljons
____________________________________________________________________

Latviešu atsevišķais bataljons saformēts 1919.gada 5.janvārī Jelgavā no karaspēka vienībām, kuras pulkveža Oskara Kalpaka vadībā atkāpās no Rīgas. Sākotnēji bataljonā ietilpa 2 rotas - kā 1.rota - Virsnieku rezerves rota (no 3.februāra - Latvijas neatkarības rota) un kā 2.rota - Cēsu rota. Atsevišķos karavīrus no Latgales virsnieku, Latgales apakšvirsnieku un trīs Rīgas apsardzības rotām, kuri bija atlikuši pēc atiešanas no Rīgas, ieskaitīja abās iepriekš minētajās vienībās. 17.februārī bataljonam kā 3.rota tika pievienota Atsevišķā studentu rota, bet februāra beigās - Liepājā saformētā Latviešu atsevišķā jātnieku nodaļa (Artuma-Hartmaņa jātnieku vienība, vēlāk 1. atsevišķai eskadrons). Februāra beigās bataljonā bija aptuveni 650 vīri. 20.martā bataljonam frontē pienāca pirmais ievērojamākais papildinājums 2 rotu (300 vīru) sastāvā, un 1919.gada 21.martā bataljons tika pārformēts par Latviešu atsevišķo brigādi.

Bataljona komandieri:

05.01.1919.-06.03.1919. pulkvedis Oskars Kalpaks
06.03.1919.-21.03.1919. pulkvežleitnants Jānis Balodis

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 15176.-15178.sleja.

Latvijas Brīvības cīņas 1918-1920. 170.lpp.

Literatūra:

Latvijas armija 20 gados. Red.: H.Rozenšteins. Rīga: Armijas štāba Apmācības daļa, 1940. 453 lpp.>72.-90.lpp.

Dokumenti

Ievietots: 06.02.2002.

HISTORIA.LV