Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome
__________________________________________________________________________

Literatūra:

Lerhis, A. Latvijas ārpolitiskā dienesta un Ārlietu ministrijas izveidošana (1917-1919). Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 1997. Nr.4, 77.-107.lpp.

Dokumenti

 

 

 

HISTORIA.LV