Latvija otrās padomju okupācijas periodā (1944.-1991.)
____________________________________________________________________

Dokumenti

 

 

 

 

HISTORIA.LV