Latvija otrās padomju okupācijas periodā (1940.-1941.)
_____________________________________________________________________________

Dokumenti

Preses materiāli

 

 

HISTORIA.LV