Marīns, Ābrahāms (?-1689.)

- vāciski: Marin Abraham

- Kurzemes un Zemgales hercogistes sūtnis Londonā, Tobago gubernators
____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 3.sējums, 25.lpp.

 

 

HISTORIA.LV