Namnieku ūnija

- Kurzemes hercogistes namnieku apvienība
______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 7.sējums, 89. lpp.

 

HISTORIA.LV