Pēterburgas Avīzes
________________________________________________________________

Avoti:

Latvijas Vēstures pirmavoti. VII burtnīca: Šillers, E. “Pēterburgas Avīzes”: Rakstu izlase. I daļa (1862.g.). Rīga: Latvijas Skolotāju savienība, 1928. 112 lpp.

 

HISTORIA.LV