1.Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljons
____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 3.sējums, 4787.sleja.

 

 

HISTORIA.LV