Piltenes statūti

- vāciski: Gesetze und Statuten des piltenschen Kreises

- Piltenes apgabala likumu un tiesību krājums
___________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 29.lpp.

 

HISTORIA.LV