Pleskavas hronikas
_________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 8.sējums, 12.-13.lpp.

 

 

HISTORIA.LV