Rīgas pilsētas arhīvs
_____________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 8.sējums, 399. lpp.

 

HISTORIA.LV