Rīgas Avīze
________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 3.sējums, 2154.-2159.lpp.

 

 

HISTORIA.LV