Rīgas statūti

- Rīgas pilsētas tiesības XIII - XVII gadsimtam
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 217.lpp.

 

HISTORIA.LV