Straumīte, Indriķis

- īstajā vārdā: Līcis, Jānis

- pareizticīgo svētnieks, sabiedrisks darbinieks
_____________________________________________________________________

Literatūra:

Bērziņš, J. Dažas etnografiskas ziņas no Indriķa Straumītes (Jāņa Līča) neizdotiem rakstiem. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1925. Nr.12, 587.-591.lpp.

HISTORIA.LV