Tacits, Pūblijs Kornēlijs
___________________________________________________________________

Kornēlija Tacita De Germania (Ģermānija) 45.nodaļas, kurā stāstīts par aistiem (baltiem):

(tulkojums latviešu valodā - fragments) - Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 13.-14.lpp.

(tulkojums krievu valodā.)

Pilns Kornēlija Tacita De Germania tulkojums krievu valodā - Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т.1. Анналы. Малые произведения. Ленинград: Наука, 1969.

 

HISTORIA.LV