Tautas balss (02.1942.-09.1942.)

- Latviešu nacionālistu savienības nelegāls izdevums II Pasaules kara laikā.
______________________________________________________________________________

 

Laikrakstu Tautas Balss laikā no 1942.gada februāra līdz septembrim izdeva nacionālās pretošanās organizācija Latviešu nacionālistu savienība (turpmāk LNS). Iznāca deviņi laikraksta numuri 5-6 lapaspušu apjomā. Laikraksts Tautas balss tika pavairotas uz rotatora vairāku simtu eksemplāru metienā.

Tautas balss redakcijas grupu vadīja teoloģijas students Arturs Kaminskis (segvārds Kalns), klasiskās filoloģijas students Arnolds Čaupals (segvārds Vilks) un students R.Jansons. tekstus uz matricēm rakstīja  Irēna Lejniece (segvārds Vija) un romāņu filoloģijas studente Ieva Birgere. Ekspedīcijas daļu pārzināja laikraksta tehniskais redaktors Arnolds Bērziņš, bet pēc viņa aresta 1942.gada jūnijā - LNS propagandas daļas vadītājs Valērijs Geidāns-Kļava. Laikraksta izdošanā un izplatīšanā bija iesaistīti arī citi LNS dalībnieki. Laikrakstu iespieda dažādās vietās - M.Treimanes dzīvoklī Rīgā, Valmieras ielā 45-1, V.Veščunas-Jansones vasarnīcā Bulduros, L.Krasta dzīvoklī Čiekurkalnā un citur. Tekstus Tautas Balsij rakstīja A.Čaupals, Staņislavs Barkāns, A.Kaminskis, I.Birgere un citi. Parakstot rakstus, tika lietoti segvārdi.

Laikrakstu konssultēja arī Kārlis Skalbe, Jānis Endzelīns un Teodors celms.

Grūtības laikraksta izdošanai sagādāja papīra trūkums. Papīrs tika iegūts Rīgas Paraugtipogrāfijā, Centrālajā pastā un citur. Vaskpapīru matricēm Sagādāja A.Bērziņš un Ansis Ēlerts.

Rīgā laikraksta izplatīšana notika, iemetot to pastkastītēs vai nododot konkrētām personām. Tautas balss tika izplatīta arī Valmierā, Cēsīs, Madonā, Daugavpilī, Dobelē, Kuldīgā, Liepājā, Jelgavā un citur.

Lai kavētu Tautas Balss iznākšanu vācu drošības iestādes 1942.gada vasarā izdeva viltus Tautas Balss 7.numuru, kas ārēji bija līdzīgs iepriekšējiem avīzes numuriem, bet saturiski bija vērsts uz nesaskaņu provocēšanu latviešu sabiedrībā.

Vācu drošības policijai pamazām izdevās izsekot Tautas Balss izdevējus. 1942.gada martā tika apcietināts V.Pavlovskis, maijā B.Ločs, bet jūlijā - A.Bērziņš. Taču laikraksta izdošana turpinājās. Lielākās apcietināšanas norisinājās 1942.gada 14.novembrī, kad arestēja A.Čaupalu, S.Barkānu, A.Kaminski un daudzus citus Tautas Balss grupas cilvēkus. 1942.gada novembrī gatavs iespiešanai bija arī Tautas Balss 10.numurs, sagatavotās matricas atradās LNS militārās grupas vadītāja V.Rutka darbavietā - Rīgas 6.policijas iecirknī. Pēc apcietināšanas viņam izdevās pārliecināt vācu drošības iestādes, ka tās pēdējā brīdī iznīcinātas.

Apcietinātie LNS dalībnieki tika ieslodzīti SD galvenajā ēkā Reimersa ielā Rīgā, tad pārvesti uz Centrālcietumu un Salaspils koncentrācijas nometni. Ir zināms, ka daži LNS biedri no ieslodzījuma tika atbrīvoti, daļa - mobilizēti Latviešu leģionā, citi nosūtīti uz Štuthovas, Manthauzenas un Dahavas koncentrācijas nometnēm.

Literatūra:

Grīnberga, M. Lai tevi neuzvar ļaunais, bet lai to uzvari tu. Diena pielikums Sestdiena. 1991., 7.dec. 11., 13.lpp.

Neiburgs, U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 2000. 54.sēj. 1/2, 43.-58.lpp.

Dokumenti

Ievietots: 11.05.2001., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV