Vjačko (?-1224.gada jūlijs)

- literatūrā arī: Vetseke

- latīniski: Vetseke

- krieviski: Вячко

- Kokneses krievu kņazs, Polockas dižciltīgo pēctecis
____________________________________________________________________

Latvijas padomju enciklopēdija. 101 sējums, 496.lpp.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 716.lpp. 

HISTORIA.LV