Zemgaļi
____________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 101 sējums, 592.lpp.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3.sējums, 739.-740.lpp. 

 

HISTORIA.LV