Zemju apraksts

- latīniski: Descriptiones terrarum

- anonīms 13.gadsimta otrās puses ģeogrāfisks traktāts
________________________________________________________________

Literatūra:

Mugurēvičs, Ē. Ģeogrāfiskais traktāts “Descriptiones terrarum” un tā informācija par Austrumbaltijas tautām 13.gadsimta vidū. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. 1995., Nr.7/8 (576/577), 23.-30.lpp.

Descriptiones terrarum fragmentu par Austrumbaltijas zemēm un tās apdzīvojošām tautām teksts latīņu valodā un tulkojums latviešu valodā - Mugurēvičs, Ē. Ģeogrāfiskais traktāts “Descriptiones terrarum” un tā informācija par Austrumbaltijas tautām 13.gadsimta vidū. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. 1995., Nr.7/8 (576/577), 23.-30.lpp.>24.-25.lpp.

HISTORIA.LV