CITU ENCIKLOPĒDIJU RĀDĪTĀJS

Šajā sarakstā norādītas tās enciklopēdijas, kuru atsevišķi šķirkļi pārpublicēti HISTORIA.LV. Norādes uz šiem šķirkļiem atrodamas, gan attiecīgo HISTORIA.LV šķirkļu beigās, gan pilnajos pārpublicēto šķirkļu sarakstos, uz kuriem ir elektroniskā saite no šī rādītāja.

Latviski:

Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga: Nacionālais apgāds, 2002. !Online!

Latvijas Enciklopēdija. 5 sējumos. 1.sējums: A-Cēsu. Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.

Latvijas Brīvības cīņas 1918-1920: Enciklopēdija. Rīga: Preses nams, 1999.

Latvijas Armijas augstākie virsnieki 1918-1940: Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Nordik, 1998.

Tildes Datorenciklopēdija Latvijas vēsture. Rīga: Sabiedrība Tilde, 1998. !Online!; Izdevums kompaktdiskā. > Informācija internetā par enciklopēdiju.

Enciklopēdiskā vārdnīca. 1.-2. sējums (A-Ž). Rīga: Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. 448 lpp.; 384 lpp.

Enciklopēdija Rīga. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988. 832 lpp.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. Red. Andersons, E. 1.-4. sējums (A-Šm). Linkolna: Amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts, 1983.-1990.

Latvijas padomju enciklopēdija. 1.-51., 52., 6.-101., 102. sējums (A-Ž). Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.-1988.

Es viņu pazīstu. Latviešu biogrāfiskā vārdnīca. Red. Ž. Unāms, [b.v.], 1975.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.-3. sējums (A-Ž). Rīga: Zinātne, 1967.-1970. 728 lpp.; 776 lpp.; 790 lpp.

Latvju enciklopēdija. Red. Švābe, A. 1.-3. sējums (A-Ž). red Švābe, L.; 4.sējums - papildinājumi. Stokholma: Trīs zvaigznes, 1950.-1956., 1962.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.-21. sējums (168.burtnīca) (A-Tjepolo). Rīga: A. Gulbja apgāds, 1927.-1940. 43008 slejas.

Es viņu pazīstu: Latviešu biogrāfiskā vārdnīca. Redaktors Ž.Unāms. Rīga: Biogrāfiskā arhīva apgāds, [1939]. 562 lpp.

Latvju mazā enciklopēdija. Virsredaktors A.Bīlmanis, redaktors S.Melnalksnis. Rīga: Grāmatu draugs, [1932–1936]. 3228 slejas.

Konversācijas vārdnīca. 1.-4. sējums (99 burtnīcas). Rīga: Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa, 1906–1921. 4724 lpp.

Konversācijas vārdnīca. 1.-2. sējums (27 burtnīcas) (A-K). Jelgava: Draviņ-Dravnieka apgādība, 1891–1893.  986 lpp.

Krieviski:

Энциклопедия Рига. Рига: Главная редакция энциклопедий, 1989. 880 ст.

Советская историческая энциклопедия. 1-16 том (А-Я). Москва: Советская энциклопедия, 1961-1976.

Angliski:

History of Latvia. Rīga: Tilde, 2001. CD Encyclopedia. > Informācija internetā par enciklopēdiju.

Plakans, A. Historical Dictionary of Latvia. Lanham, Md., & London: The Scarecrow Press, Inc., 1997. p. 193.

 

Ja Jums ir zināms autors kādam no HISTORIA.LV pārpublicētajiem citu enciklopēdiju šķirkļiem, uz kuru nav dota atsauce, lūdzam sniegt mums informāciju uz arheo@lanet.lv.

HISTORIA.LV