1209

- ordeņbrālis Vikberts no Sēstas Rīgā nogalina pirmo Zobenbrāļu ordeņa mestru Venno.

 

 

 

 

HISTORIA.LV