1236

- Alnas Balduīns atsakās no Zemgales diacēzes un nodod to atpakaļ pāvestam.

22.09.1236. - Saules kaujā lietuvieši sakauj Zobenbrāļu ordeņa karaspēku.

 

 

 

HISTORIA.LV