1263

05.03.1263. Romas kūrija par Kurzemes bīskapu ieceļ Verdas Edmundu.

 

 

 

 

 

HISTORIA.LV