1290

- Kurzemes bīskaps Verdas Edmunds ar Rīgas arhibīskapa atļauju dibina jaunu Aizputes Sv. Marijas katedrāles domkapitulu.

 

 

 

 

 

HISTORIA.LV