1348

- Rīgas domkapituls ievēl par Rīgas arhibīskapu Fromholdu no Fifhūzenas.

07.05.1366. - Dancigā notiek Vācu ordeņa virsmestra Vinricha no Kniprodes sasauktā konference par strīda izšķiršanu starp Livonijas ordeni un Rīgas arhibīskapu Fromholds no Fifhūzenas. Ordeņa virsmestrs Vinrichs pieņem lēmumu, ka Livonijas ordenim jāatsakās no virskundzības pār Rīgas pilsētu.

 

 

 

HISTORIA.LV