1360

16.03.1360. - pāvests Inocents VI apstiprina 1959.gada šķīrējtiesnešu lēmumu, ka ordeņim kundzība  pār Rīgas pilsētu kā garīgās, tā laicīgās lietās jānodod arhibīskapam Fromholds no Fifhūzenas.

 

 

 

 

HISTORIA.LV