1559

- Dānijas karalis Fridrihs II nopērk tiesības uz Kurzemes bīskapiju par labu savam dēlam Magnusam.

 

 

 

 

HISTORIA.LV